Τα προϊόντα ατμίσματος σε αυτή την σελίδα απευθύνονται μόνο σε ενήλικους.

Όροι Χρήσης Service

 

Στην Telepolis, κύρια μέριμνά μας είναι να μένετε πλήρως ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που σας παρέχουμε για τις επισκευές σας. Προσπαθούμε να δίνουμε τη μέγιστη δυνατή εγγύηση και ποιότητας επισκευών, βάση της αγοράς ανταλλακτικών και των κατασκευαστών.

Γενικοί όροι

 

Υπογράφοντας το έντυπο αποδέχεστε ότι:

1. Ενημερώσατε για το πλήρες πρόβλημα της συσκευής χωρίς να αποκρύψατε κάτι.

2. Είστε ο νόμιμος κάτοχος της συσκευής ή εκπροσωπείτε τον νόμιμο κάτοχο.

3. Τα telepolis δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ζημιά μπορεί να πάθει η συσκευή σας κατά την διάρκεια της επισκευής της.

4.Τα telepolis δεν φέρουν καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων από την συσκευή σας.

 

  1. Ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει επαρκή και πλήρη αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των αρχείων του, πριν παραδώσει τη συσκευή προς επισκευή στην Telepolis. Η Telepolis δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων και αρχείων που περιέχονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών για οποιοδήποτε λόγο.
  2. Oι συσκευές που δεν παραλαμβάνονται από τους πελάτες μας μετά την επισκευή/έλεγχο, παραμένουν στο κατάστημα για το μέγιστο χρόνο των 45 ημερών από την ημέρα παραλαβής, εκτός διαφορετικής συμφωνίας. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, οι συσκευές ενδέχεται να ανακυκλωθούν ή να καταστραφούν και δεν μπορούν να επιστραφούν για οποιοδήποτε λόγο. Ο πελάτης θα λάβει ενημερωτικό SMS στο νούμερο που μας έχει δηλώσει κατά την παραλαβή, για την ακριβή ημερομηνία ανακύκλωσης.
  3. Παρόλο που έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (ρολά ασφαλείας, συναγερμοί, πυρανίχνευση, ανίχνευση πλημμύρας κτλ) η Telepolis δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια των δεδομένων της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής σε περίπτωση διάρρηξης του καταστήματος, κλοπής, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, βανδαλισμού, ή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η παράδοση της συσκευής προς επισκευή στο κατάστημα, γίνεται με ευθύνη του πελάτη.
  4. Για το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης δεν παρέχεται εγγύηση καθώς η αποκατάσταση βλαβών εξαρτάται και από το χρόνο ανταπόκρισης και αποκατάστασης του κατασκευαστή ή προμηθευτή ανταλλακτικού, αλλά και απρόοπτων επιπλοκών κατά τη διαδικασία αποκατάστασης. H Telepolis δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση καθώς και για τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον πελάτη.
  5. Τυχόν επέμβαση στη συσκευή σας από εμάς, ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.
  6. Οι επεμβάσεις στα κινητά με αδιαβροχοποίηση (IP65 κτλ) ενδέχεται να μειώσουν την αποδοτικότητα της αδιαβροχοποίησης ακόμα και σε περίπτωση που τοποθετηθεί νέα μεμβράνη αδιαβροχοποίησης στα σημεία που ανοίγεται για την επισκευή της οποιαδήποτε βλάβης.
  7. Σε περίπτωση που πελάτης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να μας χορηγήσει τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής, δεν δύναται να ελεγχθεί η συσκευή και να βεβαιωθεί η ορθή λειτουργία της κατά την παράδοση στον πελάτη.
  8. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί από τον πελάτη το παλιό βεβλαμένο ανταλλακτικό που αντικαταστάθηκε κατά την οποιαδήποτε επισκευή, η Telepolis δεν δεσμεύεται για την παράδοση του ανταλλακτικού αυτού αν ζητηθεί από τον πελάτη μετά το πέρας της επισκευής για οποιοδήποτε λόγο, λόγω άμεσης καταστροφής ή ανακύκλωσης των υλικών αυτών.
  9. Ορισμένες επισκευές απαιτούν μεθόδους αποσυναρμολόγησης συσκευής οι οποίες μπορεί να μεταβάλλουν ελάχιστα την εμφάνιση της συσκευής λόγω της φύσης της εκάστοτε εργασίας, αναλόγως τη περίπτωση. Οι περισσότερες συσκευές πλέον δεν είναι κλειστές μόνο με βίδες αλλά με κολλημένα καλύμματα ή πρεσαριστά με κλιπ. Ο πελάτης πρέπει να συμφωνεί, ότι ενδεχομένως μια συσκευή δεν μπορεί να διατηρήσει στο 100% την ακεραιότητά της σε σχέση με το πως ήταν από το εργοστάσιο από τη στιγμή που μπαίνει στη μέση ανθρώπινος παράγοντας.

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος, ο πελάτης θα πρέπει να παραδώσει τη συσκευή προς έλεγχο στην έδρα μας και να διαγνωσθεί αν πράγματι έχει βλάβη το συγκεκριμένο προϊόν και που οφείλεται. Το υλικό αυτό θα επισκευασθεί ή θα αντικατασταθεί είτε με το ίδιο μοντέλο, είτε με νεότερο, με τα ίδια χαρακτηριστικά, του ίδιου ή διαφορετικού κατασκευαστή.

Δεν υπάρχει δέσμευση από την Telepolis για τις ημέρες αναμονής μέχρι την επισκευή, λόγω αναμονής του ανταλλακτικού ή φόρτου εργασίας (ενδεικτικά 3-10 εργάσιμες ημέρες).

Η εγγύηση δε καλύπτει περιφερειακά ή αναλώσιμα που μπορεί να συσχετίζονται άμεσα και να επηρεαστούν κατά την αλλαγή του ανταλλακτικού εντός της εγγύησης (π.χ. σε αλλαγή οθόνης κινητού να αφαιρεθεί το Tempered Glass) ή τυχόν μεταφορικά έξοδα από και προς τον πελάτη.

Η εγγύηση δε καλύπτει τυχόν συμπτωματικές βλάβες που μπορεί να έχουν περιφερειακά της συσκευής ή που συνεργάζονται με αυτό και είναι εκτός εγγύησης της Telepolis. (π.χ. βλάβη στο μικρόφωνο από πτώση νερού ή πτώση του κινητού στο παρελθόν)

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό (π.χ. πτώση νερού), λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, καθώς και σε κάθε άλλου είδους παρεμβάσεις του πελάτη, τρίτων ή τεχνικών εκτός της Telepolis, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση ΔΕΝ γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να μείνει πιστωτικό υπόλοιπο όλου του ποσού της επισκευής στο κατάστημα επ’ αορίστου χρόνου, για μελλοντική επισκευή.

Οθόνες Συσκευών

Σπάσιμο ή ράγισμα οθόνης ή τζαμιού δεν καλύπτεται από την εγγύηση σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Για τις επισκευές όπου τοποθετήθηκαν ΟΕΜ ή ανακατασκευασμένες οθόνες (Refurbished-RF), λόγω σπανιότητας των ανταλλακτικών, σε περίπτωση έλλειψης του ανταλλακτικού κατά την εγγύηση, ενδέχεται να χρειασθεί αντικατάσταση με την αυθεντική οθόνη, όπου θα χρεωθεί ο πελάτης την διαφορά μόνο του υλικού.

Η εγγύηση ΔΕΝ ισχύει για διαφορές που μπορεί να έχουν οι οθόνες ΟΕΜ και RF σε σχέση με τις αυθεντικές (χρώματα, ανάλυση, φωτεινότητα, απόκριση αφής) εφόσον ο πελάτης γνωρίζει εξ’ αρχής ότι πρόκειται για μη αυθεντική οθόνη.

Για τις οθόνες Laptop, η εγγύηση των «νεκρών ή χαλασμένων pixel» ισχύει άνω των δύο (2) pixel βάση των κατασκευαστών.

Σχετικά με τις οθόνες Amoled και Oled

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από τον χρήστη, όπως σπάσιμο οθόνης εσωτερικά ή εξωτερικά, πίεση σε τσέπη/τσάντα, νερό στο κινητό κτλ.

Το 99% των οθονών Samsung Smartphone, ορισμένα μοντέλα των iPhone (X και μεταγενέστερα), των Huawei και Xiaomi έχουν οθόνη Super-Amoled ή Oled, τεχνολογία η οποία παρέχει ίσως την καλύτερη εικόνα στην αγορά αλλά είναι και οι ακριβότερες και πιο ευαίσθητες οθόνες σε κραδασμούς και χτυπήματα. Οι οθόνες αυτές είναι πολύ διαφορετικές από τις κλασικές LCD οθόνες που έχει η πλειοψηφία των κινητών, πολλές φορές ραγίζουν εσωτερικά με το παραμικρό χτύπημα ή απλή πίεση ακόμα και χωρίς να ραγίσει το εξωτερικό τζάμι, αφού οι οθόνες απεικόνισης εσωτερικά έχουν πάχος μόλις 0.6 του χιλιοστού! Το ράγισμα μπορεί να γίνει εσωτερικά και όχι στο τζάμι εξωτερικά, φαίνεται μόνο με πολύ καθαρή οθόνη κάτω από δυνατό λευκό φως ή κάτω από το μικροσκόπιο. Το παραμικρό ράγισμα στις εσωτερικές πολλαπλές επιφάνειες απεικόνισης και τροφοδοσίας μπορεί να σβήσει την οθόνη μόνιμα. Όταν δεν ανάβει καθόλου η οθόνη τότε σημαίνει ότι έχει σπάσει εσωτερικά σε μη ορατό σημείο προς τον χρήστη. Δεν είναι δυνατό να μην ανάβει η οθόνη από αστοχία υλικού. Υπάρχουν φορές που δεν φαίνεται το ράγισμα διότι πολλές φορές σπάει ένα πολύ μικρό περιμετρικό κομμάτι της οθόνης εσωτερικά (κόκκινο περίγραμμα) το οποίο δεν φαίνεται από την μπροστινή μεριά του κινητού λόγω του χρώματος του τζαμιού.

Σε αυτές τις οθόνες, τα χτυπήματα από ελάχιστα κακή μεταχείριση μπορούν να ξεκινήσουν από μία μικρή κουκκίδα αλλοιωμένου χρώματος (μοβ, μαύρο, πράσινο κ.α.) και καθημερινά να επεκτείνεται στην υπόλοιπη οθόνη. Ένας κραδασμός ή πίεση της οθόνης, μπορεί να δημιουργήσει τα παρακάτω προβλήματα, ακόμα και χωρίς να ραγίσει το επιφανειακό τζάμι:

1 2 3 4 5

Αυτού του τύπου βλάβες ή το να μην ανάβει καθόλου η οθόνη δεν είναι δυνατό να οφείλονται σε αστοχία υλικού (ελαττωματικό προϊόν) και δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση, λόγω ότι δεν τα καλύπτει η εκάστοτε αντιπροσωπεία και συνεπώς όλοι οι προμηθευτές οθονών.

Οι βλάβες που καλύπτονται αφορούν τη φωτεινότητα της οθόνης, τις έντονες διαφορές στις αποχρώσεις (π.χ. κιτρινίζει η οθόνη αλλά χωρίς να αλλοιώνεται η εικόνα όπως παραπάνω) και τη λειτουργία της αφής-Touch.

Τιμές και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Οι τιμές στο site περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και την υπηρεσία. Οι τιμές ενδέχεται να μην είναι ακριβείς και ενημερωμένες, λόγω ότι η αγορά ανταλλακτικών και το συνάλλαγμα αλλάζουν καθημερινά, μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με τη περίπτωση και να υπάρχουν καθυστερήσεις, λόγω ότι εξαρτάται κυρίως από τους προμηθευτές μας. Προτείνεται επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου πριν από κάθε ενέργεια.

Εμπορικά σήματα

H Telepolis δεν συνδέεται με τις κατασκευάστριες εταιρίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, όπως Apple, Samsung, LG κτλ. Οι ονομασίες "iPhone", "iPad", ”Galaxy” & αντίστοιχα εμπορικά σήματα, είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.

Όροι Αναδημοσίευσης Άρθρων του Blog

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση άρθρου η περιεχόμενου αυτούσια η περιγραφική χωρίς την αναγραφή ενεργής πηγής στο άρθρο (Do-Follow Link). Στην αντίθετη περίπτωση το techguru.gr επιφυλάσσεται για κάθε νομική αξίωση, εφόσον τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας.

Σύστημα Παρακολούθησης Καταστήματος

Το κατάστημα μαγνητοσκοπείται από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης με ανίχνευση κίνησης και μέγιστο αρχείο καταγραφής 15 ημερών με σκοπό την προστασία της περιουσίας και των συναλλαγών με τους πελάτες, βάση Ν.2472/97. Αριθμός Πρωτοκόλλου Γνωστοποίησης Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης Αρχής Προστασίας Δεδομένων: ΓΝ/ΕΙΣ/2240/28-07-2017

Μάθετε πρώτοι για τις προσφορές μας

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας
Ο λογαριασμός σας